ონლაინ ლექსიკონი

Back

link

გამოთქმა: /lɪŋk/

ზმნა

Universal
 • შეერთება, გაერთიანება, დაკავშირება, შეკვრა (to link together);
 • ჩართვა;
 • მიმხრობა (on, in).

არსებითი სახელი

Universal
 • (დამაკავშირებელი) რგოლი;
 • კავშირი;

არსებითი სახელი

Universal
 • ჩირაღდანი.

მრავლობითი

Universal
 • ბორკილი, ხუნდი;
 • საკინძი (cuff-links);
 • თვალი (ნაქსოვში);

Universal
 • to establish close links - მჭიდრო კავშირის დამყარება;

Economics
 • 1.1) რგოლი, 2) კავშირი;
 • 2. დაკავშირება.

სინონიმები