ონლაინ ლექსიკონი

Back

back end


Marketing
  • 1) ბოლო , უკანა ნაწილი;
  • 2) შიდა ინტერფეისი;
  • 3) უკანა კავშირი (საქმიანობა , მიმართული პოტენციურ და რეალური მყიდველების კავშირების გამყარებაზე და მათ გარდაქმნაზე მუდმივ კლიენტებად)

სინონიმები