ონლაინ ლექსიკონი

Back

best

გამოთქმა: /bɛst/

ზმნა

Universal
 • {სალ} მოტ­ყუ­ე­ბა;
 • ეშ­მა­კო­ბა­ში ჯობ­ნა.

არსებითი სახელი

Universal
 • at (the very) best - უკე­თესს შემ­თხვე­ვა­ში;
 • to be at make the best of things - კმა­ყო­ფი­ლად ყოფ­ნა, გუ­ლის არ გა­ტე­ხა;
 • to make the best of one's way - აჩ­ქა­რე­ბა (ჩქა­რობს, ეჩ­ქა­რე­ბა);
 • to the best of one's ower - შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად;
 • to the best of one's knowledge - რამ­დე­ნა­დაც ცნო­ბი­ლია;
 • he did it for the best - მან ეს გა­ა­კე­თა სა­უ­კე­თე­სო გან­ზრახ­ვით;
 • to do one's best - ყვე­ლაფ­რის გა­კე­თე­ბა, რაც კი შე­საძ­ლე­ბე­ლია;
 • one's (Sunday) best - სად­ღე­სას­წა­უ­ლო ტან­საც­მე­ლი;
 • to have (to get) the best of it - გა­მარ­ჯვე­ბა;

ზმნისართი

Universal
 • უკე­თე­სი;

Universal
 • 1) adjective (იხილეთ good;
 • well)
 • სა­უ­კე­თე­სო, უკე­თე­სი, უმ­ჯო­ბე­სი;
 • უმე­ტე­სი, უდი­დე­სი;

Universal
 • the best part of - უმე­ტე­სი ნა­წი­ლი;
 • best liar - გა­მო­უს­წო­რე­ბე­ლი ცრუ;
 • best thrashing - ძლი­ე­რი გა­როზ­გვა;

Universal
 • you had best to prepare your lesson - უკე­თე­სი იქ­ნე­ბო­და გაკ­ვე­თი­ლე­ბი მო­გემ­ზა­დე­ბი­ნა;

Universal
 • ყვე­ლა­ზე მე­ტად;

Universal
 • the best hated - ყვე­ლა­ზე მე­ტად სა­ძულ­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნი;

სინონიმები

ანტონიმები