ონლაინ ლექსიკონი

Back

black

გამოთქმა: /blak/

ზმნა

Universal
 • გა­შა­ვე­ბა, შა­ვად შე­ღებ­ვა;
 • ვაქ­სით გაწ­მენ­და, გა­ვაქ­სე­ბა;
 • to black out - დაბ­ნე­ლე­ბა;
 • სი­ნათ­ლის გა­მორ­თვა;
 • წაშ­ლა, ამოშ­ლა;
 • გა­სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბა.

არსებითი სახელი

Universal
 • სი­შა­ვე;
 • შა­ვი ფე­რი;
 • შა­ვი სა­ღე­ბა­ვი;
 • შავ­კა­ნი­ა­ნი;
 • შა­ვი, სამ­გლო­ვი­ა­რო ტან­საც­მე­ლი;

ზედსართავი

Universal
 • შა­ვი;
 • ბნე­ლი, შავ­ბნე­ლი, უკუ­ნი;
 • მო­ღუ­შუ­ლი, დაღ­ვრე­მი­ლი
 • ავ­ბე­დი, ავის მო­მას­წა­ვე­ბე­ლი;
 • უსი­ხა­რუ­ლო, გა­უ­ხა­რე­ბე­ლი;
 • გა­ცო­ფე­ბუ­ლი, ძა­ლი­ან გა­ჯავ­რე­ბუ­ლი;

Universal
 • to look black - მო­ღუშ­ვა, შუბ­ლის შეკ­ვრა, წარ­ბე­ბის შეჭ­მუხ­ვნა;
 • black and blue - და­ლურ­ჯე­ბუ­ლი;
 • (in) black and white - შა­ვით თეთ­რზე;
 • black in the face - გა­წით­ლე­ბუ­ლი, წა­მო­ჭარ­ხლე­ბუ­ლი;

Economics
 • 1. შავი;
 • 2. 1) შავ სიაში შეტანა, 2) ბოიკოტირება.

სინონიმები

ანტონიმები