ონლაინ ლექსიკონი

Back

build up


ნათარგმნია build up სინონიმები

Universal
  • შექმნა სახელი, რეპუტაცია

Marketing
  • 1) გაზრდა , მომატება , დაგროვება;
  • 2) აწყობა , აშენება;
  • 3) რეკლამირება;
  • რეპუტაციის შექმნა ( სახელის , პოპულარობის )

სინონიმები