ონლაინ ლექსიკონი

Back

built-in


Universal
  • 1) ჩაშენებული, ჩამონტაჟებული
  • 2) დამახასიათებელი, ჩვეული, განუყოფელი
  • 3) თანდაყოლილი, გენეტიკურად კოდირებული

Economics
  • ჩაშენებული, მოცემული ეკონომიკური სისტემის ორგანულად კუთვნილი ნაწილი

სინონიმები

ანტონიმები