ონლაინ ლექსიკონი

Back

incorporate


ზმნა

Universal
  • შეერთება, გაერთიანება;
  • შერევა;
  • წევრთა რიცხვში შეტანა;
  • შემადგენლობაში შეყვანა.

ზედსართავი

Universal
  • შეერთებული, გაერთიანებული;

Economics
  • 1.1) გაერთიანება, 2) ჩართვა (შემადგენლობაში), წევრების რიცხვში ჩართვა, 3) დარეგისტრირება, 4) ლეგალიზაცია, 5) ინკორპორაცია;
  • 2. დაკავშირებული, გაერთიანებული.

Law
  • 1) ინკორპორორება, ჩართვა;
  • 2) იურიდიული პირის უფლბების წარდგენა.

სინონიმები

ანტონიმები