ონლაინ ლექსიკონი

Back

business

გამოთქმა: /ˈbɪznɪs/

არსებითი სახელი

Universal
 • საქ­მე;
 • სა­მუ­შაო, საქ­მი­ა­ნო­ბა, ხე­ლო­ბა;
 • პრო­ფე­სია;
 • კო­მერ­ცი­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა;
 • სა­ვაჭ­რო, კო­მერ­ცი­უ­ლი სა­წარ­მო, ფირ­მა;

Universal
 • on business - საქ­მე­ზე, საქ­მის შე­სა­ხებ;
 • the business of the day (of the meeting) - დღის წეს­რი­გი;
 • to mean business - სე­რო­ზუ­ლი ან საქ­მი­ა­ნო ლა­პა­რა­კი, მოქ­ცე­ვა;
 • go about your business! mind your own business! - სხვის საქ­მე­ში ნუ ერე­ვით!
 • what's your business- რა გინ­დათ?
 • to send somebody about his business - ვინ­მეს გაგ­დე­ბა, დათ­ხოვ­ნა;
 • good business! - კარ­გია, სარ­ფი­ა­ნი საქ­მეა!;
 • a pretty business - თა­ვის მო­ვა­ლე­ო­ბად ჩათ­ვლა;
 • to stick to one's business - გულ­მოდ­გი­ნე­ო­ბა, შემ­სრუ­ლებ­ლო­ბა;
 • slack bu­si­ness - მო­დუ­ნე­ბუ­ლი ვაჭ­რო­ბა;
 • big business - მსხვი­ლი კა­პი­ტა­ლი;
 • to set up in business - ვაჭ­რო­ბი­სათ­ვის ხე­ლის მო­კი­დე­ბა, ხელ­საყ­რე­ლი გა­რი­გე­ბა;
 • to have no business to - უფ­ლე­ბის, სა­ფუძ­ვლის არ ქო­ნა (რა­ი­მეს გა­სა­კე­თებ­ლად);
 • to do the business for somebody - და­ღუპ­ვა, გაკ­ოტრე­ბა, მოკ­ვლა.

Economics
 • 1. 1) საქმე, საქმეები, 2) საქმიანობა, მოღვაწეობა, პროფესია, 3) სავაჭრო საქმიანობა, სავაჭრო-სამრეწველო საქმიანობა, სამეურვეო საქმიანობა, 4) სავაჭრო საწარმო, სავაჭრო-სამრეწველო საწარმო, 5) სარფიანი გარიგება, 6) სავაჭრო ოპერაცია;
 • სავაჭრო ოპერაციები, შეკვეთა(

Law
 • 1) საქმე, საქმიანობა;
 • პროფესია;
 • 2) სამეურნეო, სავაჭრო-სამეწარმეო საქმიანობა;
 • 3) სავაჭრო-სამეწარმეო საწარმო;
 • ფირმა;
 • 4) გარიგება;
 • 5) სამოქალაქო ბრუნვა.

Marketing
 • 1) საქმე, საქმიანობა ( გართობისა და დასვენებისგან განსხვავებით);
 • 2) სპეციალობა, სამუშაო, პროფესიული საქმიანობა;
 • 3) საქმე, ვალი, ვალდებულებების წრე, პასუხისმგებლობის სფერო, დანიშნულება;
 • 4) კომერციული მოღვაწეობა, ბიზნესი, ვაჭრობა;
 • 5) საწარმო ( ძირითადად

სინონიმები