ონლაინ ლექსიკონი

Back

COLA


Law
  • სამუშაო ანაზღაურების დანამატი სიძვირის გამო;
  • კოლექტიური ხელშეკრულების პუნქტი, რომელიც ამგვარ დანამატს ითვალისწინებს.

სინონიმები