ონლაინ ლექსიკონი

Back

committee


არსებითი სახელი

Universal
 • კომიტეტი;

არსებითი სახელი

Universal
 • {იურ} მეურვე (სულით ავადმყოფთან).

Universal
 • Central Committee - ცენტრალური კომიტეტი;
 • Executive Committee - აღმასრულებელი კომიტეტი;
 • Standing Committee - მუდმივი კომიტეტი;
 • local committee - ადგილკომი;
 • strike (steering) committee - საგაფიცვო (საორგანიზაციო) კომიტეტი;

Universal
 • კომისია;

Universal
 • creditials committee - სამანდატო კომისია;
 • Join Committee - საუწყებათაშორისო კომისია;
 • Un-American Activities Committee - ანტიამერიკული მოღვაწეობის გამოძიების კომისია;
 • to go into committee - საკითხის გადაცემა კომისიისათვის განსახილველად (ინგლისის პარლამენტში);
 • a check-up committee - {ამერ} სარევიზიო კომისია.

Economics
 • კომისია, კომიტეტი

Law
 • 1) კომიტეტი;
 • კომისია;
 • 2) მეურვე, მზრუნველი.

სინონიმები