ონლაინ ლექსიკონი

Back

commission

გამოთქმა: /kəˈmɪʃ(ə)n/

ზმნა

Universal
 • თანამდებობაზე დანიშვნა;
 • უფლებით აღჭურვა;
 • დავალება, დავალების მიცემა;
 • {საზღ} გემის მეთაურის დანიშვნა;
 • გემის პირადი შემადგენლობით დაკომპლექტება.

არსებითი სახელი

Universal
 • კომიტეტი, კომისია;

Universal
 • interim commission - დროებითი კომიტეტი (კომისია);

Universal
 • რწმუნებულება, უფლება-მოსილება, მინდობილობა;
 • კომპეტენცია;

Universal
 • to resign one's commission - რწმუნებულების მოხსნა;

Universal
 • {სამხ} სამსახურიდან გადადგომა;
 • დავალება;
 • ჩადენა, მოხდენა;

Universal
 • commission of murder - მკვლელობის ჩადენა;

Universal
 • მივლინება;
 • ოფიცრის ჩინის პატენტი (ინგლისში);
 • საკომისიო გაყიდვა;
 • საკომისიო გასამრჯელო;

Universal
 • in commission - გემი ასაწვლელად მზად არის;
 • to come (to put) into commission - გემის მწყობრში ჩადგომა,
 • out of commission - მოშლილობა, უწესივრობა;

Economics
 • 1. 1) შეთანხმება, 2) უფლებამოსილება, რწმუნებულობა;
 • 3) სამსახურეობრივი მივლინება;
 • 2.1) თანამდებობაზე დანიშვნა;
 • 2) მოქმედებაში მოყვანა;
 • 3) შეკვეთის მიცემა.

Law
 • 1) ამა თუ იმ თანამდებობაზე დანიშვნა;
 • პატეტი თანამდებობაზე;
 • ბრძანება დანიშვნაზე;
 • დოკუმენტი დანიშვნაზე | თანამდებობაზე დანიშვნა;
 • თანამდებობაზე დამტკიცება;
 • 2) უფლებამოსილება | უფლებამოსილების მინიჭება;
 • 3) დავალება;
 • დავალების ხელშეკრულება;
 • სასამართლო

Marketing
 • საკომისიო გაყიდვა

სინონიმები