ონლაინ ლექსიკონი

Back

confirmatory


ნათარგმნია confirmatory სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • Adj - დამამტკიცებელი

Law
  • 1. დამადასტურებელი;
  • 2. მამტკიცებელი, სანქცირებადი, რატიფიცირებადი.

სინონიმები

ანტონიმები

  • unsupportive