ონლაინ ლექსიკონი

Back

corroborative


ნათარგმნია corroborative სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • დამადასტურებელი, დამამტკიცებელი

Law
  • დამადასტურებელი,დამამტკიცებელი.

სინონიმები

ანტონიმები

  • unsupportive