ონლაინ ლექსიკონი

Back

counsel

გამოთქმა: /ˈkaʊns(ə)l/

ზმნა

Universal
 • რჩევა, რჩევა-დარიგების მიცემა.

არსებითი სახელი

Universal
 • განხილვა, გარჩევა, მსჯელობა, თათბირი;

Universal
 • to hold (to take) counsel - თათბირი, ბჭობა (with);
 • რჩევა, დარიგება;
 • განზრახვა;
 • to keep one's own counsel - საკუთარი განზრახვის საიდუმლოდ შენახვა;

Universal
 • ადვოკატი, ვექილი, დამცველი;

Universal
 • counsel to the Crown - მეფის გვირგვინის დამცველი;
 • counsel for the defence - მოპასუხის დამცველი;
 • counsel for the prosecution - ბრალმდებელი;
 • the King's (the Queen's) Counsel - სამეფო ტახტის დამცველი;
 • to take counsel of one's pillow - {ხატ} რჩევა-დარიგების ბალიშისაგან მიღება = დილა საღამოზე ბრძენიაო;

Economics
 • 1. განსჯა, თათბირი;
 • საბჭო;
 • 2. რჩევის მიცემა, რეკომენდირება

Law
 • 1. განხილვა;
 • განცხადება;
 • 2. რჩევა, კონსულტაცია | რჩევის მიცემა, დასკვნსი გამოტანა;
 • 3. საქმეში მონაწილე ადვოკატი;
 • ბარისტერი (შასამართლოში) (სამი შტატის სასამართლოში).

სინონიმები