ონლაინ ლექსიკონი

Back

detain

გამოთქმა: /dɪˈteɪn/

ზმნა

Universal
  • დაყოვნება, დაკავება, დალოდინება;
  • შენელება, მოძრაობისათვის ხელის შეშლა;
  • დაქვითვა, გამოქვითვა (ფულისა);
  • პატიმრობაში ყოლა.

Economics
  • 1) დაყოვნება, დაკავება (მაგალითად, ხელფასის);
  • 2) დაპატიმრება, პატიმრობაში ყოლა.

Law
  • 1) 1. შეკავება, დაკავება, დაჭერა 2. შეყენება, შეჩერება 2) დაცვაზე აყვანა;
  • 1. რჩენა 2. შენახვა დაცვის ქვეშ.

სინონიმები

ანტონიმები