ონლაინ ლექსიკონი

Back

distribution channel


ნათარგმნია distribution channel სინონიმები

Economics
  • განაწილების არხი

Marketing
  • განაწილების არხი ა)(ფირმის შიდა სავაჭრო აპარატის ელემენტი ან სავაჭრო შუამავალი, რომლის მეშვეობით ხორციელდება განსაზღვრული სახის პროდუქციის რეალიზაცია გარკვეულ მყიდველთა განსაზღვრულ ჯგუფზე) ბ) დამოუკიდებელი ორგანიზაციების ერთობლიობა, რომელიც მონაწილეობ

სინონიმები