ონლაინ ლექსიკონი

Back

duplicate


ზმნა

Universal
 • პირის გადაღება, დუბლირება;
 • გაორკეცება.

არსებითი სახელი

Universal
 • დუბლიკატი, პირი;

ზედსართავი

Universal
 • ორმაგი, ორ ცალად;
 • გაორკეცებული, გაორმაგებული;
 • ზუსტად წარმოქმნილი;
 • სამარაგო, სათადარიგო;

Universal
 • made in duplicate-დამზადებულია ორ ეგზემპლარად, ორ ცალად;

Economics
 • დუბლიკატი, ასლი

Law
 • 1) მეორე ეგზემპლიარი: დუბლიკატი|დუბლიკატის გაკეთება;
 • 2) მოწმობა მევალის უფლებების აღდგენის შესახებ;
 • 3) სალომბარდო ბილეთი.

სინონიმები

ანტონიმები