ონლაინ ლექსიკონი

Back

mismatched


ნათარგმნია mismatched სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • 1. შეუთავსებელი.
  • 2. არადამთხვევადი.

სინონიმები

ანტონიმები