ონლაინ ლექსიკონი

Back

entry

გამოთქმა: /ˈɛntri/

არსებითი სახელი

Universal
 • შესავალი, შესასვლელი, შესვლა;
 • ზეიმით გამოსვლა;
 • ვესტიბიული;
 • შეტანა (სიაში, სავაჭრო დავთარში);
 • პერიოდის დასაწყისი;
 • {ამერ} პერიოდის დასაწყისი;
 • {იურ} დაუფლება, დაპატრონება.

Economics
 • 1) შესვლა, 2) საბუღალტრო ჩანაწერი, 3) საბაჟო დეკლარაცია, 4) ბაზარზე გამოშვებული პროდუქტი.

Law
 • 1. შესვლა;
 • გამოსვლა;
 • შეღწევა;
 • 2. ქონების დაკავება მის მფლობელობაში შესვლის მიზნით;
 • 3. გაწევრიანება(ორგანზიაციაში, გაერთიანებაში);
 • 4. ჩანაწერი;
 • შეტანა;
 • რეგისტრაცია;
 • 5. საბაჟო დეკლარაცია.

სინონიმები

ანტონიმები