ონლაინ ლექსიკონი

Back

submission

გამოთქმა: /səbˈmɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • მორჩილება, გამოგონება;
 • დამორჩილება, დაქვემდებარება;
 • გადაცემა, წარმოდგენა (განსახილველად, საექსპერტიზოდ);

Universal
 • noun - დაქვემდებარება, მორჩილება, გამგონობა.

Universal
 • with all due submission - ჯეროვანი პატივისცემით.

Economics
 • 1) წარდგენა, წარმოსახვა, წარმოდგენა;
 • 2) მიცემა (დოკუმენტის), 3) განსახილველად გადაცემა, 4) არგუმენტი, 5) დამორჩილება.

Law
 • 1) წარდგენა, შეტანა (დოკუმენტის);
 • 2) განსახილველად გადაცემა;
 • შეთანხმება დავის არბიტრაჟში გადაცემის შესახებ;
 • სამედიატორო ჩანაწერი;
 • 3) არგუმენტი;
 • საბუთი;
 • მტკიცება;
 • განცხადება;
 • განმარტება;
 • 4) დამორჩილება;
 • 5) განცხადება პატენტის გაცემის შესახებ.

სინონიმები