ონლაინ ლექსიკონი

Back

FOB

გამოთქმა: /fɒb/

ზმნა

Universal
  • მოტყუება, გაპამპულება;

არსებითი სახელი

Universal
  • საათის ჯიბე.

Universal
  • to fob off - შეჩეჩება, მიჩეჩება.

Economics
  • გამოიყენება პორტის მითითებით;
  • გამყიდველის პასუხისმგებლობა მთავრდება ექსპორტისთვის გამზადებული საქონლის ბორტზე დატვირთვის მომენტში;
  • გამოიყენება კონტეინერებით გადაზიდვისას და ა.შ.;
  • გამოიყენება მხოლოდ კონტრაქტებში ზღვითა ან მდინარეებით მიწოდებით.

Law
  • ფრანკო-ბორტი, ფობი;
  • ფრანკო-ვაგონი

სინონიმები