ონლაინ ლექსიკონი

Back

throw

გამოთქმა: /θrəʊ/

არსებითი სახელი

Universal
 • ტყორცნა, ასროლა, გადაგდება;
 • ტყორცნის მანძილი;
 • {სპორტ} დაცემა (ჭიდაობისას);
 • {ტექ} სვლა;

Universal
 • 1) verb (threw, thrown)
 • გადაგდება, გადასროლა, გადატყორცნა;
 • გადმოგდება (ცხენოსნისა, მხედრისა);
 • ორივე ბეჭით დადება (ჭიდაობაში);
 • წაქცევა;
 • გველის კანის გამოცვლა;
 • მოულოდნელად მოყვანა (რაიმე მდგომარეობაში);
 • {სალ} აქნევა, მოღერება;
 • გრეხა, ძახვა (ნართისა);
 • დაძახვა, დაგრეხა;
 • ყრა (ლეკვებისა, კნუტებისა და მისთანანი);
 • ტყუილუბრალოდ დახარჯვა;
 • უკმეხად უარყოფა;
 • გადაყირავება;
 • დამხობა;
 • დანგრევა (შენობისა);
 • ჩართვა (შენიშვნისა);
 • {ტექ} ჩართვა;
 • უკუგდება;
 • გადაყენება;
 • ჩამოგდება;
 • ყურადღების გადატანა;
 • {სალ} გაკვრით, სხვათა შორის თქმა;
 • შენიშვნის გაკეთება;
 • გახდა (პალტოსი და მისთანანი);
 • თავის დაღწევა (ავადმყოფობისაგან, უსიამოვნებისაგან);
 • გამოგდება, გათიშვა;
 • მიტოვება (მეგობრებისა);
 • {ტექ} გადართვა, გადაყვანა;
 • უცბად ახედვა, უცბად თავის აწევა;
 • სასწრაფოდ აგება (შენობისა, სიმაგრისა);
 • უარის თქმა, მიტოვება (საქმისა, ხელობისა);
 • ამოტყორცნა;
 • {სალ} დახევა, დაგლეჯა;

Universal
 • to throw oneself - მივარდნა;
 • to throw into disorder (into confusion) - არევა, შეცბუნება;
 • to throw about - მიმოფანტვა, მიყრა-მოყრა;
 • to throw aside - განზე გადაგდება, ხელით გაწევა;
 • to throw away - გადაგდება, გადაყრა;
 • to throw back - უკუგდება, უკან დახევინება;
 • to throw down - ჩამოგდება;
 • to throw in - მიმატება, დამატება;
 • to throw off - განზე გადაგდება;
 • to throw on - წამოსახვა, წამოხურვა (პალტოსი, შალისა და მისთანანი);
 • to throw out - გადაგდება;
 • to throw over - გადაგდება (უვარგისობის გამო);
 • to throw up - აწევა (ხელებისა);

Universal
 • discus throw - დისკოს ტყორცნა;
 • at a stone's throw - ქვის გასროლის მანძილზე, ახლოს;
 • throw of the piston - დგუშის სვლა;
 • the throw of the pointer - ისრის გადახრა.

სინონიმები

ანტონიმები