ონლაინ ლექსიკონი

Back

bring

გამოთქმა: /brɪŋ/

ზმნა

Universal
 • მო­ტა­ნა;
 • მი­ტა­ნა;
 • მოყ­ვა­ნა;
 • მო­ზიდ­ვა;
 • მიყ­ვა­ნა;
 • დარ­წმუ­ნე­ბა;
 • {სალ} წარ­მა­ტე­ბის მო­პო­ვე­ბა;
 • დამ­თავ­რე­ბა, დაგ­ვირ­გვი­ნე­ბა;
 • {საზღ} ღუზის ჩაშვება;

ფრაზალური ზმნა

Universal
 • to bring about - გა­მოხ­მო­ბა, შე­მოტ­რი­ა­ლე­ბა;
 • to bring back - გახ­სე­ნე­ბა, მო­გო­ნე­ბა;
 • to bring down - მოკ­ვლა, თვით­მფრი­ნა­ვის ჩა­მოგ­დე­ბა, ფა­სე­ბის დაკ­ლე­ბა, დამ­ცი­რე­ბა;
 • to bring forth - წარ­მო­ე­ბა (აწარ­მო­ებს), გა­ჩე­ნა (აჩენს);
 • to bring forward - წა­მო­ყე­ნე­ბა (წი­ნა­და­დე­ბი­სა, მო­საზ­რე­ბი­სა), ყუ­რად­ღე­ბის მიპ­ყრო­ბა;
 • to bring in - შე­მოყ­ვა­ნა, შე­მო­ტა­ნა, სარ­გებ­ლის მო­ტა­ნა, წი­ნა­და­დე­ბის შე­მო­ტა­ნა, სას­ჯე­ლის გა­მო­ტა­ნა;
 • to bring into - შე­მო­ტა­ნა, შე­მოყ­ვა­ნა;
 • to bring into play, to bring into action - ამოქ­მე­დე­ბა, მოქ­მე­დე­ბა­ში მოყ­ვა­ნა, გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა;
 • to bring into world - და­ბა­დე­ბა;
 • to bring off - გა­დარ­ჩე­ნა;
 • to bring on - გა­მოწ­ვე­ვა;
 • to bring out - გა­მოვ­ლე­ნა, გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბა, პი­ე­სის დად­გმა, ქა­ლიშ­ვი­ლის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გა­მოყ­ვა­ნა;
 • to bring over - გა­დარ­წმუ­ნე­ბა, გა­და­ჯე­რე­ბა;
 • to bring round - გონ­ზე მოყ­ვა­ნა;
 • to bring through - გან­კურ­ნე­ბა, გა­ჭირ­ვებული მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მოყ­ვა­ნა;
 • to bring to - გა­ჩე­რე­ბა, გონ­ზე მოყ­ვა­ნა;
 • to bring under - ჩახ­შო­ბა, დაპ­ყრო­ბა, და­მორ­ჩი­ლე­ბა;
 • to bring up - აღ­ზრდა, გა­მოკ­ვე­ბა, სა­კით­ხის წამოჭრა, შეჩერება;
 • to bring to bear - ზეგავლენის მოხდენა;
 • to bring to pass - დაგ­ვირ­გვი­ნე­ბა, გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა.

ზმნა

Economics
 • მოტანა, მოყვანა;
 • მოტანა (მოგების, შემოსავლის);
 • ამოღება (ფულის);
 • მოქმედებაში მოყვანა;
 • რამემდე მიყვანა;
 • იძულება;
 • დარწმუნება;
 • გამოწვევა, იყო მიზეზი.

ზმნა

Law
 • მოტანა;
 • მოყვანა;
 • წარმოება;
 • მიტანა;
 • გამოძახება, გამოწვევა;
 • შეყვანა (მოქმედებაში და ა.შ);
 • აღძვრა (საქმის);
 • წარმოდგენა (სარჩელის) (გამომძიებლისთვის, სასამართლოში) (წინადადების) (ნორმების შესახებ და ა.შ) (განსხილველად)(გადაწყვეტილების) (დიდი

სინონიმები

ანტონიმები

 • bear away
 • bear off
 • carry away
 • carry off
 • drop
 • fall under
 • give up
 • let go
 • shake off
 • take away
 • throw down
 • throw off