ონლაინ ლექსიკონი

Back

hand

გამოთქმა: /hand/

ზმნა

Universal
 • გადაცემა;
 • ჩაბარება;
 • დახმარება (ვაგონში შესვლისას);
 • შესმა;
 • ანდერძის დატოვება (შთამომავლობისათვის);
 • განცხადების შეტანა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ხელი;
 • დაქირავებული მუშაკი;

მრავლობითი

Universal
 • სამუშაო ძალა, მუშა-ხელი;
 • სიმარჯვე, მოხერხებულობა, მოხერხება, უნარი;
 • შემსრულებელი;
 • ხელი, ნაწერი;
 • ხელის მოწერა;
 • წინა თათი;
 • საათის ისარი;
 • მხარე;
 • ეკიპაჟი (გემისა);
 • ბანქოს მოთამაშე;
 • ხელისგული (როგორც საზომი);
 • {ჟარგ} აპლოდისმენტი, ტაში;

ატრიბუტული

Universal
 • ხელის, ხელით;

Universal
 • hand-in-hand - ხელიხელჩაკიდებულნი, მხარდამხარ;
 • to shake hands - ხელის ჩამორთმევა, მისალმება;
 • to slasp hands - ხელის მოჭერა, ხელის ჩამორთმევა;
 • to offer one's hands - ხელის გამოწევა (ჩამოსართმევად), ხელის თხოვნა, ცოლობის თხოვნა;
 • to rub one's hand - ხელების სრესა(სიამოვნებისაგან);
 • to join hands - ერთმანეთისათვის ხელის ჩამორთმევა;
 • {გადატ} რაიმე მიზნით გაერთიანება;
 • hands off! - ხელები შორს!
 • hands up! - ხელები მაღლა!
 • at hand - იქვე, გვერდით;
 • at first (second) hand - პირველი (მეორე) წყაროდან, პირდაპირ;
 • by hand - ხელით, შიკრიკის ხელით;
 • by the hand - ხელის მოკიდება;
 • from hand to hand - ხელიდან ხელში;
 • on hand - ხელთაა;
 • {ამერ} იქვე, გვერდით;
 • on one's hands - ვისიმეს განკარგულებაში;
 • ვისიმეს პასუხისმგებლობაზე;
 • ვისიმეს მზრუნველობაზე;
 • to hand - ხელში მოხვდომა, მფლობელობა, ფლობა, განკარგულება, უფლება;
 • to have in hand - ფლობა, მართვა;
 • in hand - ხელში, მუშაობის პროცესში;
 • it is no longer in my hand - ძალა არ შესწევს;
 • to keep in hand - მრჩილებაში ყოლა;
 • to get (something) off one's hand - თავიდან მოშორება, პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება;
 • to get out of hand - ხელიდან წასვლა;
 • to change hands - ხელიდან ხელში გადასვლა;

Universal
 • factory hand - ფაბრიკის მუშა;
 • a good hand at (in) something - მარჯვე, მოხერხებუკუ, დაოსტატებული;
 • an old hand at smth - გამოცდილი;
 • a legible hand - გარკვეული ხელი;
 • to witness the hand of somebody - ხელის მოწერის დამოწმება, დადასტურება;
 • at the hands of - ვინმეს მხრივ;
 • on the one hand, on the other hand - ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ;
 • to show one's hands - {გადატ} განზრახულის გამომჟღავნება;

Universal
 • hand and (in) glove with - ახლო, მეგობრულ ურთიერთობაში;
 • to kiss one's hand to - ჰაეროვანი კოცნა;
 • at any hand - ყველა შემთხვევაში;
 • with a high hand - ქედამაღლურად, მედიდურად;
 • to bear (to have) a hand in - რაიმეში მონაწილეობის მიღება;
 • to turn one's hand - შედგომა, ხელის მიყოფა;
 • to lay violent hands on - ძალით ხელში ჩაგდება;
 • to gain the upper hand - დაძლევა, მორევა, გამარჯვება;
 • to get one's hand in - ათვისება, ხელის გაჩვევა;
 • to get the better hand - უპირატესობის მიღება;
 • to give (to have) a free hand - მოქმედების თავისუფლების მიცემა (ქონა);
 • to live from hand to mouth - ნახევრად შიმშილი, დღევანდელი დღით ცხოვრება;
 • to have one's gands full - დასაქმებულად ყოფნა, თავისუფალი წუთის არ ქონა;
 • to keep hands in pockets - უქმად გდება, უსაქმურად ყიალი;
 • hands down - მსუბუქად, მჩატედ;
 • of hand - ექსპრომტად, უცერემონიოდ, მოურიდებლად, დაუდევრად;
 • to win hands down - ადვილად მნიღწევა;
 • to feed out of one's hand - მორჩილად ყოფნა;
 • to grease somebody's hand - ქრთამის მიცემა, მოქრთამვა;

Universal
 • to hand down - დახმარება (ჩამოსვლისას);
 • to hand over - სხვისთვის გადაწოდება;
 • to hand up - ქვემოდან ზევით გადაცემა;
 • to hand in to somebody - ჯეროვნად დაფასება.

Economics
 • 1. 1) ხელი, 2) მუშა, 3) სამუშაო ძალა, 4) ეკიპაჟი (ხომალდის);
 • 2. გადაცემა, მიცემა.

Law
 • 1) ხელი/ გადაცემა;
 • გადაწოდება;
 • 2) ხელმოწერა;
 • 3) ხელწერა;
 • 4) მფლობელობა;
 • 5) ზრუნვა;
 • 6) მუშაკი (გადაწყვეტილება) (განცხადება)

სინონიმები