ონლაინ ლექსიკონი

Back

bargain

გამოთქმა: /ˈbɑːgɪn/

ზმნა

Universal
 • ვაჭ­რო­ბა, (ევაჭ­რე­ბა, ვაჭ­რობს), მორ­გე­ბა (ურიგ­დე­ბა);
 • შე­თან­ხმე­ბა;

არსებითი სახელი

Universal
 • მო­რი­გე­ბა, გა­რი­გე­ბა;

Universal
 • hard bargain - არა­ხელ­საყ­რე­ლი გა­რი­გე­ბა;
 • to close (to make, to strike) a bargain - გა­რი­გე­ბა, შე­თან­ხმე­ბის მიღ­წე­ვა, ია­ფად ნა­ყი­დი ნივ­თი;
 • Dutch bargain, wet bargain - სმით, `დას­ვე­ლე­ბით~ აღ­ნიშ­ნუ­ლი გა­რი­გე­ბა;
 • that's a bargain! - საქ­მე გა­დაწ­ყვე­ტი­ლია!
 • info the bargain - სა­ერ­თოდ, თა­ნაც;
 • to make the best of a bad bargain - გუ­ლის არ გა­ტეხ­ვა, სუ­ლით არ და­ცე­მა;

Universal
 • to bargain for - მო­ლო­დი­ნი (ელო­დე­ბა).

Economics
 • 1. 1) გარიგება, შეთანხმება, 2) ხელშეკრულება ყიდვის შესახებ, 3) სარფიანი შენაძენი, 4) იაფი შენაძენი, 5) მიწის მცირე ნაკვეთი, 6) ფასების დროებითი შემცირების სიტუაცია;
 • 2. 1) შევაჭრება, 2) მოლაპარაკების წარმოება, 3) გარიგების დადება, 4) შეთანხმების მიღწევა, შ

Law
 • 1)შეთანხმება, მორიგება, ხელშეკრულება\გარიგების დადება;
 • შეთანხმება;
 • მოლაპარაკებების წარმოება;
 • 2) სარფიანი შეთანხმება

Marketing
 • 1. 1) შეთანხმება, მორიგება, სავაჭრო შეთანხმება, ხელშეკრულება შეძენის შესახებ, 2) ა) საქონელი (მიღებული შეთანხმების შედეგად), ბ) სარფიანი (იაფი) შენაძენი, გ) საქონელი ფასდაკლებით, იაფი საქონელი;
 • 2. შევაჭრება ფასზე.

სინონიმები