ონლაინ ლექსიკონი

Back

trade

გამოთქმა: /treɪd/

ზმნა

Universal
 • ვაჭრობა (in, with);
 • თავისი ინტერესებისათვის გამოყენება;
 • გაცვლა, გამოცვლა, გადაცვლა.

არსებითი სახელი

Universal
 • საქმე, პროფესია, საქმიანობა, ხელობა;

ატრიბუტული

Universal
 • სავაჭრო, ვაჭრული, ვაჭრობის;

Universal
 • by trade - პროფესიით, ხელობით;
 • what trade are you? what is your trade - რა ხელობა გაქვთ? პრფესიით ვინა ხართ?;
 • {სალ} the trade - ვაჭრების წოდება;
 • ვაჭრები, სოვდაგრები;
 • ერთი პროფესიის პირები;
 • to be in the trade - მაღაზიის ქონა, ვაჭრობა;
 • home (domistic, inland) trade - შინავაჭრობა;
 • feroign (oversea) trade - გარევაჭრობა;
 • free trade - თავისუფალი ვაჭრობა;
 • a roaring trade - ცოცხალი, გახურებული ვაჭრობა;
 • ვაჭრული, ვაჭრობის;

Economics
 • 1. 1) ვაჭრობა, 2) ვაჭრობის დარგი (საწარმოს, მრეწველობის), 3) მრეწველობა, 4) საქმიანობა;
 • ხელობა, 5) საქონელბრუნვა, 6) რეწვა, 7) კლიენტურა;
 • მყიდველები, 8) სავაჭრო წრეები, 9) საცალო ვაჭრობა, 10) შეთანხმება, სასწრაფო მორიგება, 11) გაცვლა, სასწრაფო;
 • 2. ვაჭრობ

Law
 • 1) პროფესია, პროფესიული საქმიანობა;
 • სარეწი;
 • 2) ეკონომიკის დარგი;
 • 3) ვაჭრობა (არს. სახელი და ზმნა);
 • 4) ცვლა.

Marketing
 • 1. 1) ვაჭრობა , კომერციული საქმიანობა , 2) კლიენტურა , მყიდველები, 3) ა) ვაჭრები ( რაიმე დარგში ან გარკვეული პროფესიის წარმომადგენლები;
 • ჩვეულებრივ განსაზღვრული არტიკლით ) ბ) ვაჭრები , სავაჭრო წოდება;
 • ბითუმად მოვაჭრეები , ვაჭრობა, 4) ( პირები , რომლებ

სინონიმები