ონლაინ ლექსიკონი

Back

heedlessness


ნათარგმნია heedlessness სინონიმები ანტონიმები

Law
  • წინდაუხედავი, უგუნური

სინონიმები

ანტონიმები

  • heedfulness
  • mindfulness