ონლაინ ლექსიკონი

Back

image

გამოთქმა: /ˈɪmɪdʒ/

ზმნა

Universal
 • გამოსახვა, წარმოსახვა, გამოხატვა;
 • სახის შექმნა, წარმოქმნა;
 • წარმოდგენის შექმნა;
 • არეკვლა (სარკეში).

არსებითი სახელი

Universal
 • სახე, გამოსახულება, გამოხატულება;
 • ანარეკლი (სარეში);
 • მსგავსება;
 • მეტაფორა;
 • ხატი;

Universal
 • he is the very image of his father - პირწავარდნილი მამაა;
 • to speak in image - ხატოვნად ლაპარაკი;

Economics
 • 1) სახე, 2) იმიჯი, 3) პრესტიჟი.

Law
 • სახე, რეპუტაცია.

სინონიმები