ონლაინ ლექსიკონი

Back

import


ზმნა

Universal
 • შემოტანა, შემოზიდვა, იმპორტირება;
 • შეტანა, ჩართვა, ჩაქსოვა (აზრისა, გრძნობისა).

ზმნა

Universal
 • აღნიშვნა (ნიშნავს) გულისხმობა;
 • გამოსახვა, გამოხატვა, გადმოცემა;
 • მნიშვნელობის ქონა.

არსებითი სახელი

Universal
 • შემოტანა, შემოზიდვა, იმპორტი;

არსებითი სახელი

Universal
 • აზრი, მნიშვნელობა;
 • დიდი მნიშვნელობა;
 • მნიშვნელოვნობა;

მრავლობითი

Universal
 • შემოტანილი, იმპორტული საქონელი;

ატრიბუტული

Universal
 • შემოტანილი, იმპორტული;

Economics
 • 1.1) იმპორტი, შემოტანა, 2) შემოტანის ნივთები, 3) იმპორტის სტატიები, 4) შესაძლო საქონელი;
 • 2. შემოტანა, იმპორტირება.

სინონიმები

ანტონიმები