ონლაინ ლექსიკონი

Back

imprimatur

გამოთქმა: /ˌɪmprɪˈmeɪtə, -ˈmɑːtə, -ˈmɑːtʊə/

არსებითი სახელი

Universal
  • სანქცია, მოწონება;
  • ოფიციალური ნებართვა (წიგნის დასაბეჭდად და მისთ).

Economics
  • დაბეჭდვის უფლება (ლიცენზია გაცემული სახელმწიფოს მიერ ამა თუ იმ გამოცემის პუბლიკაციისთვის)

Law
  • ბეჭდვის ნებართვა

სინონიმები