ონლაინ ლექსიკონი

Back

warrant

გამოთქმა: /ˈwɒr(ə)nt/

ზმნა

Universal
 • გამართლება;
 • გარანტიის მიცემა, გარანტირება, თავდებობა, თავდებად დადგომა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ფუძე, საფუძველი;
 • რწმუნებულება, სრულუფლებიანობა, უფლებამოსილება;
 • ორდერი, ბრძანება;
 • გარანტია, თავდებობა;

Universal
 • warrant of attorney - მინდობილობა, რწმუნება;

Economics
 • 1. 1) უფლებამოსილება, 2) განაწესი, დავალება, 3) მოწმობა, 4) კუპონი (ობლიგაციები, აქციები), 5) პატენტი, 6) ორდერი, 7) ვარრანტი, 8) მოწმობა;
 • 2. 1) გარანტირება, 2) დამტკიცება, 3) ამოგება, ანაზღაურება.

Marketing
 • 1) მოწმობა, ვარანტი (დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს თავისი მფლობელის რამე საქონლის, მომსახურების მიღების უფლებას);
 • 2) სასაწყობე ვარანტი, სასაწყობე მოწმობა (სერტიფიკატი, რომელსაც სასაქონლო საწყობი საქონლის მესაკუთრეს აძლევს საქონლის შესანახად მიღების დასადა

სინონიმები