ონლაინ ლექსიკონი

Back

insert


ზმნა

Universal
  • ჩასმა, ჩართვა;
  • მოთავსება (სტატიია, განცხადებისა);
  • შეტანა (შესწორებისა), შესწორება;
  • მოხაზვა, აღნიშვნა (რუკაზე).

არსებითი სახელი

Universal
  • ჩანართი, ჩაწებებული ფურცელი;

Economics
  • 1) ჩართვა, ჩაბმა, 2) განცხადება (გაზეთში)

Marketing
  • 1. 1. ჩადგმა, 2. ა) დამტება, შეტანა (დამატებით ჩართვა რაიმესი) ბ) განთავსება (სტატიის, რეკლამის, განცხადების გაზეთში და ა.შ);
  • 2. 1) ა) ჩადება (მაგ. ბეჭდურ გამოცემაში, საქონლის შეფუთვაში (სარეკლამო ფურცელი ან სხვა სარეკლამო მასალა, ჩადებული გამოცემაში)

სინონიმები