ონლაინ ლექსიკონი

Back

come in


ნათარგმნია come in სინონიმები ანტონიმები

Economics
  • შეხვლა (პარტნიორის სახით) მოდაში შესვლა

სინონიმები

ანტონიმები

  • go out