ონლაინ ლექსიკონი

Back

enter

გამოთქმა: /ˈɛntə/

ზმნა

Universal
 • შემოსავლა, შესვლა;
 • შეღწევა, თანამდებობის დაკავება;
 • ჯარში, სასწავლებელში შესვლა;
 • წიგნში ჩაწერა, სიაში შეტანა;
 • რეგისტრაციაში გატარება;
 • ჩაწერა (შეჯიბრებაში მონაწილეობის მისაღებად);
 • შემადგენელ ნაწილად ყოფნა;
 • გაზიარება, თანაგრძნობა;
 • {იურ} დაუფლება, დაპატრონება;

Universal
 • to enter into - შესვლა;
 • to enter upon - შედგომა, დაწყება, ხელის მიყოფა.

Economics
 • 1) შესვლა, 2) ჩაბარება, 3) ჩაწერა.

Law
 • 1. შესვლა;
 • შეღწევა;
 • 2. უძრავ ქონების დაკავება მფლობელობაში შესვლის მიზნით;
 • 3. შედგენა (ხელშეკრულების), 4. ჩაწერა;
 • დარეგისტრირება;
 • 5. წარმოდგენა, საქმეზე დართვა (დოკუმენტის).

სინონიმები

ანტონიმები