ონლაინ ლექსიკონი

Back

middleman

გამოთქმა: /ˈmɪd(ə)lman/

Economics
  • 1) შუამავალი, 2) კომისიონერი.

Law
  • 1) შუამავალი;
  • 2) მსხვილი მოიჯარე, რომელიც მიწის ნაკვეთებს გასცემს მცირე მოიჯარეებზე.

Marketing
  • (სავაჭრო)შუამავალი, კომისიონერი, აგენტი(პირი, რომელიც გამოდის როგორც დამაკავშირებელი რგოლი გამყიდველს და მყიდველს შორის;
  • პირი, რომელიც იძენს საქონელს მწარმოებლისაგან და ახდენს მის რეალიზაციას საცალო მოვაჭრეებთან ან საბოლოო მომხმარებლებთან)

სინონიმები