ონლაინ ლექსიკონი

Back

more or less


ნათარგმნია more or less სინონიმები

Economics
  • უფრო მეტად ან ნაკლებად, დაახლოებით (აღწერა გამოიყენება საკუთრების საგნების აღწერისას, რომ გამოხატო მცირე დეფექტები)

სინონიმები