ონლაინ ლექსიკონი

Back

most

გამოთქმა: /məʊst/

არსებითი სახელი

Universal
 • მეტი ნაწილი;
 • უდიდესი რაოდენობა;

Universal
 • 1) adjective (superlative much, many)
 • უდიდესი;

Universal
 • 2) adverb (superlative much, many)
 • ყველაზე მეტად;
 • აწარმოებს ზედაარტავი სახელებისა და მზნიზედების ხარისხებს;
 • ძალიან, ძლიერ, ძალზე, ფრიად, მეტად, დიდად;

Universal
 • most centrianly - ყოველგვარ ეჭვს გარეშე, უეჭველად;
 • ten ai most - არა უმეტეს ათისა, სულ დიდი ათი;
 • this is at most a folly - ეს სისულელა და მეტი არაფერი;

Universal
 • at the most - სულ დიდი;
 • most of them - უმრავლესობა;
 • მათი დიდი ნაწილი;
 • to make the most of - საუკეთესოდ გამოყენება.

სინონიმები

ანტონიმები

 • least
 • to the lowest degree