ონლაინ ლექსიკონი

Back

note

გამოთქმა: /nəʊt/

ზმნა

Universal
 • ჩაწერა რვეულში, წიგნაკში შეტანა;
 • ხსენება, მოხსენიება;
 • აღნიშვნა;
 • შენიშვნა, ჩანიშვნა;
 • ნიშნის დადება;
 • ანოტაციის გაკეთება, ანოტირება.

Universal
 • 1) noun, plural
 • შენიშვნა, მინაწერი, ჩანაწერი;
 • დიპლომატიური ნოტა;
 • ბარათი, წერილი, ხელწერილი;
 • შენიშვნა, ჩამოტანილი შენიშვნა;
 • მნიშვნელობა;
 • სახელგანთქმულობა, რეპუტაცია;
 • ტონი, კილო;
 • {მუს} ნოტი;
 • სიმღერა, ყვირილი, ჩხავილი (ფრინველებისა);
 • სიგნალი, ნიშანი;
 • ნიშანი;

Universal
 • to make (to take) a note of something- მხედველობაში მიღება;
 • to take notes of a lecture - ლექციის ჩაწერა;
 • to compare notes - ერთმანეთისათვის აზრის გაზიარება;
 • note of hand, promissory note - სესხის ბარათი;
 • circular note - აკრედიტივი;
 • treasury note - ხაზინის, სახაზინო ბილეთი;
 • to change one's note - ტონის შეცვლა, სხვაგვარად ლაპარაკი;
 • a not of warning -გაფრთხილება;
 • note of exclamation - ძახილის, გაკვირვების ნიშანი;
 • note of interrogation - კითხვითი ნიშანი;

Economics
 • 1. 1) საგირავნო, 2) გარანტია, 3) ბანკნოტი, 4) ბილეთი, 5) საკრედიტო ბილეთი, ) შეტყობინება, 7) სავალო ხელწერილი, 8) შენიშვნა, 9) დამოწმება, 10) ნოტა (დიპლომატიური), 11) ანგარიში;
 • 2. 1) შენიშვნა, 2) აღნიშვნა, 3) ჩაწერა, 4) თამასუქის გაპროტესტება.

Law
 • 1) შენიშვნა, ჩანაწერი|შენიშვნების გაკეთება, ჩაწერა;
 • 2) მონიშვნა, ყურადღების მიქცევა;
 • 3) შენიშვნა, კომენტარი, ანოტაცია, ტექსტქვეშა შენიშვნა, სქოლიო;
 • 4) ნოტა ( დიპლომატიური), 5) შეტყობინება;
 • 6) საკრედიტო ბილეთი.

სინონიმები