ონლაინ ლექსიკონი

Back

tone

გამოთქმა: /təʊn/

ზმნა

Universal
 • ჰარმონიაში ყოფნა, ჰარმონიულობა, შეხმატკბილება;
 • გარკვეული ტონის მიცემა (ბგერისათვის, ფერისათვის);
 • სახის შეცვლა (შეღებილობისა);
 • აწყობა, მომართვა;
 • შერბილება, შესუსტება;

არსებითი სახელი

Universal
 • ტონი, ხმა;
 • ელფერი, იერი, სტილი, ხასიათი;
 • {მედ} ტონუსი;
 • {მხატვრ} ტონების გრადაცია;
 • გაბატონებული ტონი;
 • ინტონაცია, მოდულაცია (ხმისა);

Universal
 • deep tone, low tone - დაბალი ტონი;
 • high tone, thin tone - მაღალი ტონი;
 • angry tone - გაჯავრებული ტონი;
 • heart tone - {მედ} გულის ტონები;

Universal
 • to tone down - შერბილება (ტონისა, ფერისა);
 • to tone up - გაძლიერება, ტონის ამაღლება.

Economics
 • 1) ხასიათი (ბაზრის);
 • 2) ტენდეცია;
 • 3) საერთო ატმოსფერო.

სინონიმები