ონლაინ ლექსიკონი

Back

outturn


ნათარგმნია outturn სინონიმები

Universal
  • ტერმინი ფინანსებში, რაც აღნიშნავს გასავალს, რაიმე წარმოებულს, თანხას.

Economics
  • 1) მწარმოებლურობა, 2) სიმძლავრე, 3) ნამდვილი შედეგები, 4) გეგმის შესრულება.

სინონიმები