ონლაინ ლექსიკონი

Back

rig

გამოთქმა: /rɪg/

ზმნა

Universal
 • გამზადება, აღჭურვა, აღკაზმვა;
 • მორთვა, მოკაზმვა, სამოსელში გამოწყობა;

ზმნა

Universal
 • ეშმაკობა, ცელქობა;
 • ოინების ჩადენა;

არსებითი სახელი

Universal
 • აღჭურვილობა, აღკაზმულობა;
 • აღკაზმვა, აღჭურვა;
 • გემსართავი;
 • {სალ} ტანსაცმელი;
 • მორთულობა, მოკაზმულობა;
 • გარეგნობა;
 • ეტლი (ცხენებიანად);
 • კვალი (ნახნავისა);

არსებითი სახელი

Universal
 • ოინი, ეშმაკობა, ცელქობა;

Universal
 • to rig out - გამზადება, აღკაზმვა;
 • rigged out - მორთული, მოკაზმული, გამოწყობილი;
 • to rig up - სახელდახელოდ გამზადება ან აგება.

Universal
 • to run the rig - ცელქობა, ეშმაკობა;
 • to run the rig upon somebody - ოინის ენა;

Universal
 • to rig the market - ფასების ხელოვნურად აწევა ან დაწევა.

Economics
 • 1. 1) საქონლის სპეკულაციური შესყიდვა, 2) სპეკულანტი შემსყიდველების ჯუფი;
 • 2. 1) არაპატიოსნად მოქმედება, 2) მოტყუების გზით მიღწევა.

Law
 • 1) საქონლის სპეკულაციური შესყიდვა;
 • 2) შემსყიდველ-სპეკულანტების ჯგუფი.

Marketing
 • 1. 1)საქონლის სპეკულატიური შესყიდვა, 2) შემსყიდველ-სპეკულანტების ჯგუფი;
 • 2. 1) უნამუსო მოქმედება;
 • რამის მიღწევა მოტყუების გზით.

სინონიმები