ონლაინ ლექსიკონი

Back

overhead


ზმნისართი

Universal
  • ზევით, ზემოთ, მაღლა, ზემო სართულზე.

ზედსართავი

Universal
  • ზედა, ზემო, მიწისზედა;
  • ზედნადები (ხარჯები);

Economics
  • 1. 1) ზედა, 2) ზედაპირული, 3) რომელიც ფასების რყევაზე დამოკიდებული არ არის, 4) საერთო, 5) საზედნადებო (ხარჯი);
  • 2. საზედნადებო ხარჯები.

სინონიმები

ანტონიმები