ონლაინ ლექსიკონი

Back

strike

გამოთქმა: /strʌɪk/

არსებითი სახელი

Universal
 • გაფიცვა;

არსებითი სახელი

Universal
 • ნაპოვნი, მონაპოვარი;
 • აღმოჩენა (ნივთისა, ოქროსი და მისთანანი);
 • ფინანსური წარმატება.

Universal
 • general strike - საერთო გაფიცვა;
 • ballot strike - არჩევნების ბოიკოტი;
 • sit-down strike - მჯდომარე გაფიცვა;
 • sit-in (staying, stay down) strike - გაფიცვა, როცა გაფიცულები უარს ამბობენ დატოვონ შენობა;
 • down strike - იტალიური გაფიცვა;
 • to go on strike, to come out on strike - გაფიცვის გამოცხადება, გაფიცვა;
 • to be out strike - გაფიცვა;
 • to stage a strike - გაფიცვის ჩატარება;
 • token strike, sympatric strike - სოლიდარული გაფიცვა;

Universal
 • 2) verb (struck, struck)
 • გაფიცვა, გაფიცვის ჩატარება.

Universal
 • verb (stuck, stricken)
 • დარტყმა, დაკვრა, ჩარტყმა, გარტყმა, შემოკვრა;
 • განგმირვა, დამარცხება;
 • აზრთა მოსვლა, უეცრად მიხვდომა;
 • კარგი შთაბეჭდილების მოხდენა;
 • დაკვრა (სიმებისა);
 • ანთება (ასანთისა);
 • დაკვესება (ცეცხლისა);
 • რაიმეს დატაკება, დაჯახება;
 • პოვნა (ნივთისა, წყლისა და მისთანანი);
 • მიმართვა, გამგზავრება (to strike out);
 • ჩაღრმავება, სიღრმეში ჩასვლა (into);
 • განგმირვა, ჩარჭობა;
 • გამსჭვალვა, შეღწევა;
 • ფესვების გადგმა;
 • მოჭრა, ჭედვა;
 • დაშვება (დროშისა);
 • დანებება (ნებდება);
 • დაგრაგნა (კარავისა);
 • {პოლიგ} დაბეჭდვა;
 • წაშლა, ამოშლა;
 • შეხვევა (განზე);
 • მივლენა, წარგზავნა;
 • გათავისუფლება (სამუშაოდან);
 • გამგზავრება;
 • ერთი მოქნევით დარტყმა;
 • გეგმის მოფიქრება;
 • შემთხვევით გაცნობა;
 • მარშის დაკვრა (ორკესტრის მიერ);

Universal
 • how does it strike you? - რა აზრის ხართ ამაზე?
 • to strike to the left (right) - მობრუნება მარცხნივ (მარჯვნივ);
 • to strike across - გადასვლა, გადალახვა;
 • to strike aside - უკუგდება, უკურტყმა (ფარიკაობაში);
 • to strike back - საპასუხო დარტყმა;
 • to strike down - წაქცევა, დანარცხება;
 • to strike in - ჩარევა (ლაპარაკში);
 • to strike off - მოკვეთა;
 • to strike out - წაშლა, ამოშლა;
 • to strike out a line for oneself - ორიგინალობა (ორიგინალობს);
 • to strike through - წაშლა, ხაზის გადასმა;
 • to strike up - უკურტყმა (ფარიკაობაში);
 • to strike upon - დაცემა (სინათლისა);
 • მიღწევა (ხმისა).

Economics
 • 1. 1) გაფიცვა, 2) გაფიცვა, 3) კოლექტიური უარი;
 • 2. 1) გაფიცვა, 2) დარტყმა, 3) განგმირვა, დამარცხება, 4) თავში აზრის მოსვლა, 5) პოვნა, 6) წარმატების მიღწევა, 7) შედგენა (სიის), 8) ბრძოლა.

Law
 • 1) გაფიცვა, ბუნტი;
 • 2) დარტყმა, ცემა;
 • 3) ამოხაზვა;
 • 4) დადება( შეთანხმების);
 • 5) სიის შედგენა;
 • 6) მოპარვა, ძარცვით დაკავებული;
 • 7) შანტაჟი.

სინონიმები

ანტონიმები