ონლაინ ლექსიკონი

Back

override


Universal
 • verb (overrode, overridden)
 • ზედ გადასვლა, გადასრესა, გაჭყლეტა (ცხენის მიერ);
 • ფეხქვეშ გაქელვა, გათელვა;
 • უკუგება, მხედველობაში არ მიღება;
 • ცხენის მოქანცვა, დავარდნა.

Economics
 • 1) უარყოფა, ყურადღების არმიქცევა;
 • 2) გათელვა, გაქელვა.

Law
 • 1) გადამეტება;
 • მოქმედება რაიმეს წინააღმდეგ;
 • 2) იურიდიული მოქმედების აღკვეთა;
 • უპირატესი იურიდიული მოქმედების უფლება;
 • 3) უარყოფა.

სინონიმები