ონლაინ ლექსიკონი

Back

packaged


ნათარგმნია packaged სინონიმები ანტონიმები

ზედსართავი

Universal
  • 1) შეფუთული, დაფასოებული
  • packaged goods - დაფასოებული საქონელი
  • 2) კომპლექსური
  • packaged tour - {ამერ} {სალ} ტურისტული სვლა წინასწარ შედგენილი მარშრუტით.

Economics
  • 1) შეფუთული, 2) კომპლექსური;
  • კომპლექტური, სრულად დაკომპლექტებული.

Marketing
  • შეფუთული (თითქმის საქონელზე - რომელიც მოთავსებულია სპეციალურ ტარაში (საფუთავ მასალაში ))

სინონიმები

ანტონიმები