ონლაინ ლექსიკონი

Back

postdate

გამოთქმა: [pəʊst'deɪt]

ნათარგმნია postdate სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • verb მომდევნო რიცხვით დათარიღება.

Marketing
  • 1) მომავალი რიცხვით დათარიღება ა)(თარიღის მითითება დოკუმენტზე(მაგ: ჩეკზე ან წერილზე) რომელიც არ შეესაბამება შედგენის თარიღს;
  • ძირითადად ეს კეთდება გარკვეული უპირატესობის მისაღებად), ბ)(ანგარიშის დათარიღება უფრო გვიანით ვიდრე ტვირთი გაიგზავნა;
  • აღნიშნული სის

სინონიმები

ანტონიმები