ონლაინ ლექსიკონი

Back

refund


Universal
  • noun, verb
  • ფულის დაბრუნება;
  • ხარჯების ანაზღაურება.

Economics
  • 1. 1) დაბრუნება, 2) ანაზღაურება (ზარალის), 3) გადახდა (ვალის);
  • 2. 1) დაბრუნება, ანაზღაურება, 2) კვლავ კონსოლიდირება, 3) გადახდის მოახლოებული ვადის მქონე ობლიგაციების სანაცვლოდ ახალი ობლიგაციების გამოშვება.

Law
  • დაბრუნება, ანაზღაურება;
  • კომპენსაცია| უკუ გადახდა, დაბრუნება, ანაზღაურება;
  • კომპენსაცია

სინონიმები