ონლაინ ლექსიკონი

Back

remit


ზმნა

Universal
 • პატიება;
 • გაუქმება ან შემსუბუქება (განაჩენისა, სასჯელისა);
 • დაკლება, შესუსტება;
 • ფოსტით გადაგზავნა (ფულისა);
 • {იურ} სხვა ინსტანციაში გადაცემა;
 • გადადება.

Economics
 • 1) გადაგზავნა, გადარიცხვა ფოსტით (ფულის), 2) შესუსტება, 3) გათავისუფლბა (გადახდისგან), 4) პატიება, 5) უკან გაგზავნა, ავტორიტეტული პირისთვის გადასაწყვეტად გადაგზავნა, 6) გადავადება, გადადება.

Law
 • 1) შეწყვეტა , გაუქმება , ანულირება;
 • 2) პატიება;
 • შეწყალება;
 • განთავისუფლება ( პასუხისმგებლობისგან , სასჯელისგან , გადასახადებისგან );
 • პასუხისმგებლობის შემცირება;
 • 3) გადაგზავნა , გადარიცხვა ( ფულის );
 • 4) გადაცემა სხვა ინსტაციაში;
 • 5) უკან გაგზავნა.

სინონიმები

ანტონიმები