ონლაინ ლექსიკონი

Back

reserve

გამოთქმა: /rɪˈzəːv/

ზმნა

Universal
 • მომარაგება, გადადება;
 • შენახვა, დაზოგვა, მომავლისათვის გადადება;
 • რეზერვის შექმნა;
 • დამატებითი შენიშვნა;
 • წინასწარ დაკვეთა.

არსებითი სახელი

Universal
 • მარაგი;
 • {სამხ} რეზერვი, მარქაფი;
 • ნაკრძალი;
 • დამატებითი შენიშვნა, პირობა;
 • ამოღება, ამოგდება, გამორიცხვა;
 • თავდაჭერილობა, თავშეკავებულობა;
 • თავდაჭერილობა, თავშეკავებულობა;
 • სიფრთხილე;
 • გულჩათხრობილობა, გულჩაკეტილობა;
 • დაფარვა, დამალვა;
 • გაჩუმება, დუმილი;

ატრიბუტული

Universal
 • სათადარიგო, სამარაგო, სარეზერვო, რეზერვის;

Universal
 • in reserve - რეზერვში, მარქაფში;
 • a forest reserve - ტყის ნაკრძალი;
 • without reserve - გამოუკლებლივ, უთუოდ;
 • to speak without reserve - გულახდილად ლაპარაკი;

Economics
 • 1. 1) მარაგი, რეზერვი, 2) სარეზერვო ფონდი, 3) შესწორება, 4) შეზღუდვა, 5) შეკავებულობა, 6) უმნიშვნელო აქტივობა, 7) ნაკრძალი, 8) რეზერვირებული ფასი, 9) უმცირესი, საწყისი ფასი, 10) რესურსები;
 • 2. 1) მომარაგება, დაზოგვა, 2) გადადება, 3) რეზერვირება, 4) უფლების

Law
 • 1. დათქმა;
 • შეზღუდვა | დათქმა;
 • 2. რეზერვი, სარეზერვო ფონდი | რეზერვირება;
 • შენახვა;
 • 3. გადადება, გადატანა (აუქციონზე).

Marketing
 • დაჯავშნული ფასი, უმდაბლესი საწყისი ფასი (აუქციონზე)

სინონიმები

ანტონიმები