ონლაინ ლექსიკონი

Back

qualification

გამოთქმა: /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • კვალიფიკაცია;
 • შეზღუდვა;
 • დამატებითი შენიშვნა;
 • საარჩევნო ცენზი;

Universal
 • age (educational, electoral, property) qualification - ასაკობრივი (საგანმანათლებლო, საარჩევნო, ქონებრივი) ცენზი;
 • residential qualification - ბინადრობის ცენზი.

Economics
 • 1) კვალიფიკაცია, 2) ვარგისობა, 3) თვისება, 4) ხარისხი, 5) ცენზი (საარჩევნო), 6) შეზღუდვა, 7) ცვლილება, 8) შესწორება.

Law
 • 1. დათქმა, შეზღუდვა;
 • 2. უფლების მინიჭების პირობა;
 • მიზანი;
 • 3. კვალიფიკაცია.

სინონიმები

ანტონიმები